Ambony obwód 45

Obwód 45

Dziersławice

DZ – Dziersławice

  • DZ-1 – Amb. nr 1 (rb. 2016), DZ-2 – Amb. nr 2, DZ-3 – Amb. nr 3 (rb. 2016)

Bolemin i Orzelec

B – Bolemin

  • B-3 – Amb. nr 3 (rb 2017)

O – Orzelec

  • O-1 – Amb. nr 1, O-2 – Amb. nr 2, O-4 – Amb. nr 4 (rb 2016)
  • T – Amb. Topinambur, ZT – Amb. Za poletkiem Topinambur

Wysokie Napięcie i Las

WN – Wysokie Napięcie

  • WN-1 – Amb. nr 1, WN-2 – Amb. nr 2, WN-3 – Amb. nr 3, WN-4 – Amb. nr 4, WN-5 – Amb. nr 5
  • U – Amb. Uroczysko, D – Amb. Dudejczówka, K – Amb. Korzenie